Celem naszego działania jest uzupełnienie edukacji młodzieży w zakresie, którego nie obejmuje program szkoły.  Wiadomo, że głównym zadaniem szkoły powinno być przygotowanie młodego człowieka do życia, sama wiedza merytoryczna nie daje jednak takich umiejętności.

W epoce tak szerokiego dostępu do informacji łatwo jest zdobywać wiedzę.  Niezbędne jest jednak, aby wiedzieć po co i jak ją wykorzystywać.  Niezwykle istotne i konieczne do prawidłowego funkcjonowania w życiu jest, aby młody człowiek potrafił się komunikować - zarówno z sobą samym, jak i ze światem zewnętrznym.  80% naszych niepowodzeń wynika z braku tej umiejętności!  Podstawą do prawidłowej komunikacji jest poczucie własnej wartości.  Jeżeli my - rodzice i my - nauczyciele nie przekazujemy umiejętnie tej wiedzy naszym dzieciom, to pojawiają się niepowodzenia szkolne, później przenoszone na życie pozaszkolne i dorosłe.

Zajęcia, które proponujemy poruszają tematy szczególnie ważne w życiu każdego człowieka - ich znajomość warunkuje naszą skuteczność, pozwala na realizację celów i doświadczanie satysfakcjonującego życia.  Im wcześniej zbudujemy mocny fundament poczucia własnej wartości i rozumnej odpowiedzialności, tym więcej osiągniemy.  Dlatego też zajęcia nasze adresujemy do młodzieży, ale także do wszystkich aktywnych współuczestników procesu wychowawczego - a więc rodziców i nauczycieli.

Uczymy podstawowych umiejętności, które, jak zweryfikowały nasze doświadczenia, są konieczne do tego, aby czerpać satysfakcję i radość z nauki, zabawy, pracy, rodziny, przyjaciół - a więc z życia!

Teorię i ćwiczenia łączymy z zajęciami dramowymi i teatralnymi co bardzo uatrakcyjnia naukę i nadaje jej charakter doświadczenia.

Tematy zajęć:

 • Jak postrzegamy rzeczywistość.  Nasz model świata - dlaczego dla jednych świat jest przyjazny, a dla innych wrogi?
 • Co to są emocje, jaka jest ich funkcja w naszym życiu, jak sobie z nimi radzić?
 • Jakie mamy potrzeby w życiu, jak je zaspokajamy?
 • Nasza hierarchia wartości - co w życiu jest najważniejsze i dlaczego.
 • Jak funkcjonuje nasz umysł, jak doskonalić jego pracę wykorzystując aktywność obu półkul mózgowych.
 • Co to jest poczucie własnej wartości i co się na nie składa:
  • świadomość - aktywne używanie umysłu, zdawanie sobie sprawy w każdej chwili, że istniejemy, co przeżywamy, co czujemy i jaki jest świat dookoła nas - aktywne zainteresowanie światem
  • samoakceptacja - warunek skutecznego rozwoju człowieka
  • asertywność - pewność, że potrafię, mam prawo do własnych opinii, własnego życia, umiem przekazać własne zdani kiedy jest to istotne
  • celowość - umysł człowieka jest tak skonstruowany, że musi mieć wytyczone cele i pracować nad ich osiągnięciem; jeżeli nie - przestaje poprawnie funkcjonować...
  • integralność - prawość i uczuciowość, wierność swoim ideałom, wartościom i zasadom


Uczestnicząc w naszych zajęciach dowiesz się:

 • jak być skutecznym w szkole i w życiu
 • jak poznać swoje możliwości i w pełni je wykorzystać
 • jak umiejętnie używać umysłu
 • jak uczyć się szybciej i sprawniej
 • jak radzić sobie ze stresem
 • jak być asertywnym
 • jak osiągnąć zamierzone cele
 • jak poprawić relacje z rówieśnikami
 • jak zaprzyjaźnić się z rodzicami a także nauczycielami

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów w soboty, niedziele a także popołudniami w zwykłe dni.  Organizujemy również spotkania dla nauczycieli i rodziców, a także konsultacje indywidualne (lifecoaching).

W czasie wakacji i ferii planujemy warsztaty wyjazdowe.  Pierwszy taki wyjazd odbył się w lipcu 2003 w Gnieźnie, uczestniczyło w nim 20 uczniów.