"Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam,
Pozwól mi brać udział a zrozumiem"

Na warsztatach realizujemy nasz autorski program. Podstawowe założenia tej metody pracy to:

 • idea kontaktu osobowego, autentycznego spontanicznego wykorzystania możliwości i umiejętności, potencjału osobowego
 • nastawienie na współprace, a nie na rywalizację
 • elastyczność - dostosowujemy program do potrzeb konkretnej grupy
 • uwzględnienie wszelkich poziomów komunikacji, poziom rzeczowy i emocjonalny
 • pobudzenie i rozwój wyobraźni.

Realizacja metod zabawowych ma służyć wzmocnieniu motywacji do uczenia się, do pracy w grupie, otwarcia się na innych, uwolnienie siebie samego od lęku przed oceną, daje możliwość autentycznego poznania treści i przyjęcia ich za własne.

Na zajęciach łączymy teorie z praktyką i dobrą zabawą. Wykorzystujemy :

 • gry i zabawy plastyczne, które uwrażliwiają na piękno i rozbudzają kreatywność
 • taniec i ruch z muzyką, które pomagają rozruszać i uelastycznić nasze ciała i umysły
 • kontakt z naturą, gry terenowe, wycieczki, spacery, ogniska i kąpiele w rzece, które pozwalają odpocząć
 • ćwiczenia relaksacyjne, które uczą koncentrowania się w trunych sytuacjiach i pogłębiania kontaktu z samym sobą
 • Wasz potenciał i zaangażowanie bo od Was zależy kształt zajęć i Wy możecie je współtworzyć
 • siłę grupy, bo najczęściej pracujemy wszyscy razem, ale też dzielimy się na  mniejsze zespoły aby wzajemnie się od siębie uczyć i inspirować (różnice wieku i poziom zaawansowania nie mają wielkiego znaczenia wręcz przeciwnie, często najmłodsi są wielkimi nauczycielami)
 • teatr i ćwiczenia dramowe, które najpełniej pozwalają poczuć emocje, przeżyć sytuacje, do których w normalnym życiu nawet byśmy się nie zbliżyli lub po prostu spojrzeć na świat z dystansu

    Nasze zajęcia a szczególnie te momenty, w, których wykorzystujemy dramę i teatr maja służyć pomocą w znalezieniu odpowiedzi na pytanie,"kim jesteśmy?"
Zdaniem psychologów i pedagogów, zajmujących się teoretyczną i praktyczną problematyką samowychowania i kierowania własnym rozwojem, aby skutecznie i wartościowo dokonywać zmian we własnym postępowaniu wobec siebie i innych, występować w roli "wychowawcy" wobec siebie i "kierownika" własnego rozwoju - niezbędne jest posiadanie umiejętności "wglądu siebie".
Chcemy pomóc Wam w samopoznaniu. Nauczyć Was odczytywania sygnałów płynących z własnego ciała, rozróżniania i świadomości przeżywanych aktualnie i w przeszłości uczuć, myśli i wyobrażeń.

    Nasze warsztaty charakteryzuje nawiązywanie głębokich relacji z uczestnikami, ogromna empatia z naszej strony pozwala na uruchomienie pokładów emocji i doświadczeń zwykle nieznanych młodym ludziom. Traktujemy Was poważnie i partnersko.

 

     Typowy dzień na warsztatach :

    - 9.00 ŚNIADANIE

    -10.00-13.00 ZAJĘCIA

    -14.00 OBIAD

    -DO 15.30 CZAS WOLNY (SJESTA, KĄPIEL W RZECE...:)

    -15.30-17.30 ZAJĘCIA

    -18.00 KOLACJA A PO NIEJ ZAJĘCIA LUB CZAS NA PRZYGOTOWANIE ETIUDY

    -PRZED SNEM RELAKSACJA, ROZMOWA I PODSUMOWANIE DNIA

 

     Zajęcia właściwie odbywają się przez cały dzień ale to nie znaczy, że cały czas siedzimy w ławkach. Zwykle teoria jest rano a po poludniu praktyka i zabawa. W tak zwanym "czasie wolnym" uczestnicy przygotowują własne przedstawienie ETIUDĘ, które jest podsumowaniem każdego turnusu. Jest to bardzo ważny element naszej pracy. Spektakl powstaje całkowicie samodzielnie na zadany przez nas temat. To ćwiczenie uczy współpracy, odpowiedzialnoci za siebie i grupę, rozwija kreatywność, pomaga przełamać lęki a czasem potrafi obudzić lidera. 

 


   
TY JESTEŚ ODPOWIEDZIANY ZA SWOJE ŻYCIE. ZDECYDUJ, CO ZAMIERZASZ Z NIM ZROBIĆ, CZEGO PRAGNIESZ. PAMIĘTAJ, ŻE W OSTATECZNYM RACHUNKU SAM DLA SIEBIE JESTES STEREM, ŻEGLARZEM, OKRĘTEM.